איך חברות ניהול בתים מטפלות בסרבני תשלום ועד בית

 

בכל בניין מגורים ניתן למצוא לעיתים לפחות דייר אחד המסרב בכל תוקף לשלם ועד בית ,למרות שהוא מחויב לכך על פי חוק. הדייר הזה או המשפחה הזאת יכולים להיות בעלי דירה בבניין או שוכרים.

יש לזכור כי תשלום ועד בית הוא חוק קבוע במדינת ישראל, היכול להביא איתו במקרה של המנעות או סרבנות מתשלום לתביעה מלאה כלפי אותו דייר, בין באמצעות ועד הבית ובין באמצעות חברת ניהול או דיירים אחרים בבניין.

כיום, כאשר חלק גדול מהבניינים בישראל והחדשים בפרט מנוהלים למעשה על ידי חברת ניהול בתים, מרחב הפעולה שניתן לטיפול בסרבן תשלום הוא רחב וגדול יותר.

ראשית, חברת ניהול, שהיא גורם חיצוני למעשה, ואינה "מתגוררת בבניין", יכולה לשכנע בנעימות את הדייר לסלק את חובו ולשלמו, מכיוון שהיא אינה בעלת עניין ישיר ביחסים עם הדייר כפי שיש לשאר הדיירים.
נסיון השכנוע יכול להיעשות על ידי מנהל הבית של הבניין או אדם אחר שמכיר את הבניין ואת בעיותיו והוא מטעם חברת הניהול.

במידה וזה לא עוזר, חברת הניהול פונה במכתב רשמי (בדואר רשום) המגובה בחתימת ועד הבית ושאר הדיירים לגבי עניין תשלום מיסי הועד ובו פירוט הדרישה ונימוקיה המלאים והמוצדקים.
אם זה עדיין לא עוזר, חברת הניהול מפנה את הטיפול בעניין לעורך דין, המתמחה בתביעות כנגד סרבני תשלום, כל זאת כמובן בהסכמה מלאה ובחתימה להסכמה מצד ועד הבית ודיירי הבנין.
עורך הדין, רשאי לשלוח לדייר מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ולדרוש ממנו תשובה בתוך 14 יום לפחות. במידה ולא ניתנה תשובה או תגובה, רשאי ועד הבית, באמצעות עורך הדין שניתן על ידי חברת הניהול להגיש תביעה לתשלום החוב, אם באמצעות סדר דין רגיל של בית משפט השלום ביישוב או באזור שבו הבניין שוכן או באמצעות תביעות קטנות, על ידי ועד הבית או חברת הניהול.

בכל מקרה התהליכים הללו חייבים להיות הדרגתיים או להיעשות בהדרגה על מנת לאפשר לדייר לשלם את חובו.

נכתב עבור חברת בית בטוח העוסקת בניהול ועדי בתים ובניינים