גלובס (19/3/19): ועד הבית יעלם?

 היוזמה החדשה נולדה לאור מסקנה שאליה הגיעו במשרד המשפטים כי ועד הבית במתכונתו הנוכחית אינו מסוגל לנהל מגדלי מגורים חדישים או פרויקטים בהתחדשות עירונית • המשמעות של חקיקה כזו – העלאת התשלום החודשי של חלקים נרחבים באוכלוסייה שמתבססים כיום על שכנים שמתנדבים לשמש כוועד הבית

בכתבה שפורמסה בגלובס נבדק נושא ועד הבית וניהול ועד הבית

מוזמנים לעיין:

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001278667

*נלקח מאתר גלובס.