עצות להגשת הצעות למכרזים בתחום השיפוצים

כיום יותר ויותר מכרזים מתפרסמים באמצעי המדיה
השונים ומבקשים הצעות לשירותים או מוצרים מסוגים שונים בתחום השיפוצים. מדובר, בין
השאר, בדרישה לשירותי חברות ניקיון, חברות המתמחות בתחום האינסטלציה, הדברה
מקצועית, אדריכלים,
אנשי איטום, גינון ובאופן כללי בתחום השיפוצים. עיקר המכרזים מתפרסמים על ידי
גופים ממשלתיים וציבוריים כמו למשל חברת החשמל, משרד הביטחון, רשות שדות התעופה,
בנקים ואחרים. מדובר במגמה שהולכת ותופסת תאוצה ובעלי עסקים עצמאיים קטנים
ובינוניים רבים לוקחים חלק במכרזים אלה במסגרת ניסיונם להרחיב את בסיס הפעילות העסקית
שלהם. כל עסק בתחום השיפוצים המעוניין להגיש מועמדות למכרז נדרש להכיר את הנהלים
בכל הקשור להליך ההגשה על מנת להגדיל את הסיכויים לזכות בו ולמקסם את הסיכויים
שההצעה לא תידחה על הסף מסיבות טכניות הנובעות מחוסר ידע. להלן מידע ראשוני שיוכל
לתרום לכל המעוניין להגיש הצעות למכרזים, לצלוח שלב בזה יתר קלות ולהשיג יותר
ויותר לקוחות:

הצעות למכרזים ב- 60
שניות

מכרזים, באופן כללי, מתייחסים להצעות מטעם גופים המעוניינים
לרכוש מוצר או עבודה שהיא ומבקשים  הצעות
מחיר מספקים או קבלנים. בתום המכרז, נבחרת ההצעה המתאימה ביותר שעונה על הדרישות
ונבחר הזוכה במכרז. בעוד שעל חלק מהגופים (גופים ציבוריים וגופי מדינה) קיימת חובה
חוקית לפרסם מכרזים ולבקש הצעות לגבי חלק מרכישותיהם, גופים אחרים בוחרים להשתמש
בשיטה זו וכפועל יוצא גם לוקחים על עצמם אחריות לניהול כל שלבי המכרז בכפוף לדיני
מכרזים. מסמכי המכרז המפורסמים נדרשים להציג באופן בהיר את תנאי הסף להצעות למכרז,
כאשר תנאים אלו מהווים דרישות חובה מינימאליות, שבהיעדרותן, ההצעה תיפסל באופן
מיידי. חוק דיני מכרזים כולל רשימת תנאי סף הנדרשים להיות במסגרת מסמכי המכרז,
כאשר כל מפרסם מכרז רשאי להוסיף דרישות סף ייחודיות לו בהתאם לסוג העבודה/ המוצר שמבקש
לרכוש. למשל, במכרז בתחום השיפוצים הכולל דרישה של ניסיון מקצועי רלוונטי
מינימאלי- מועמדים ללא דרישה קיימת כזו לא יתקדמו בהליכים והצעתם תיפסל. כמו כן, ההמלצה
היא שיצורף אומדן לפרטי המכרז שמהווה הערכת מפרסם המכרז לגבי עלות העבודה. אומדן
זה מתבצע על ידי אנשי מקצוע מומחים מטעם מפרסם המכרז והינו רצוי מכיוון שמקל על
בחירת ההצעה.

הליך בחירת הזוכה
במכרז

כל גוף המפרסם מכרז רשאי להחליט על המועד האחרון להגיש
את ההצעות ועל מיקום תיבת ההצעות שלתוכה תוכנסנה המעטפות הכוללות את ההצעות ויתר
המסמכים הרלוונטיים. אמנם אין חובה חוקית לשתף את מגישי ההצעות בהליך פתיחת
המעטפות, אך מדובר בהליך פומבי שהינו רצוי מאחר ומאפשר למנוע טענות בכל הקשור
להליך פתיחת המעטפות. לגבי בחירת ההצעה הזוכה במכרז, אין מדובר בהכרח בהצעה הנמוכה
ביותר לעומת הצעות אחרות, אלא בהצעה שעל סמך שקלול פרמטרים כמו ניסיון קודם בתחום
הרלוונטי (בין אם מדובר בתחום האינסטלציה או האיטום), זמן אספקת השירות/ המוצר, איכות
ועוד, נמצאה כמתאימה ביותר. יש לקחת בחשבון כי במסגרת תקנות חובת מכרזים ישנן אמות מידה מוגדרות ואותם לוקח מפרסם המכרז
בחשבון בעת בחירת ההצעה הזוכה. לאחר בחירת ההצעה הזוכה בפועל, מפרסם המכרז שולח לזוכה
הודעה על דבר זכייתו במכרז וכמו כן, מעדכן את יתר המשתתפים לגבי התוצאות כדי
שיוכלו לבדוק את זכויותיהם ולהחליט, במידת הצורך, לגבי המשך צעדיהם.

דגשים שכדאי לקחת
בחשבון

כדי להפחית ככל הניתן את הסיכויים לפסילת ההצעה
למכרז חשוב להקפיד על מספר כללים מנחים כמו למשל עמידה בזמנים שהוגדרו והגשת ההצעה
בזמן מכיוון שכל איחור, מכל סיבה שהיא, גורר מיידית את פסילת ההצעה על הסף. בנוסף,
חשוב לוודא שנוסח הערבות הבנקאית (במקרה ויש צורך בכזה) במסגרת פרטי המכרז יהיה כפי
הנדרש ולא להסתפק בערבות בנקאית סטנדרטית שאינה חופפת לדרישות. במקרה ואין התאמה
בין נוסחי הערבויות, ההצעה כולה תיפסל. בהסתכלות כללית, חשוב  שההצעה שתוגש תשקף במדויק את הדרישות במסמכי המכרז
ולא תסתייג באף דרך שהיא מתנאי המכרז או שתבצע שינויים בדרישות אלו.

 

שתפו באמצעות: