על מס רכישה

אלפי עסקאות נדל"ן של רכישות נכסים כמו דירות, בניינים, מגרשים, מחסנים, מתחמי מסחר ומתחמי תעשיה נעשים מדי יום בישראל. מבחינות אלו , ישראל היא בהחלט "מעצמת נדל"ן קטנה.
רשות המיסים קבעה ומאפשרת לאחרונה לדווח על עסקת נדל"ן באופן מקוון.
על פי הרשות המעבר לדיווח באתר האינטרנט מטרתו היא בעיקר לשפר ולייעל את השירות ולחסוך הגעה באופן פיזי למשרדי מחלקות מיסוי המקרקעין ברחבי הארץ . יישום התוכנית צפוי גם לשפר איכות הנתונים הנמצאים ומתעדכנים באופן שוטף והמתייחסים לענף הנדל"ן.
החסכון עתיד למצוא את ביטויו גם בייעול הליכי השומה באופן שניתן יהיה ללא כל קושי להנפיק אישורי מס לרישום עסקת נדל"ן ברשם המקרקעין בתוך זמן קצר מאוד.

נוסף לכך המעבר לדיווח מקוון ישפר את איכות מאגרי הנתונים הנמצאים ונאגרים מדי יום ברשות המיסים בכל מה שנוגע לענף הנדל"ן. כך למשל כל המידע הרלוונטי יימצא בשדות החובה של סעיפי הדיווח. מהלך שפירושו הן התייעלות והן שקיפות מירבית בעניין.

רשות המיסים גם השיקה באתר שלה דף ייעודי ושם ישנו מידע המפרט את הכללים והנהלים המתייחסים להגשת דיווח מקוונן, וכן ביחס למקרים המיוחדים שבהם יש פטור מהגשת הדו"ח באופן מקוונן. כמו כן ניתן למצוא שם פרטים לגבי הגשת הדו"חות באמצעות מייצג או באופן עצמאי על ידי מבצעי העסקה בעצמם.

אין ספק כי תהליך זה מהווה גם חסכון בזמן. גם ייעול תהליכים וקיצורי זמן, וגם יצירת סדר מובנה וברור יותר ביחס לחיובים או זיכויים בגין מס רכוש על דירות. מגרשים. מבני מסחר, מתחמי תעשיה. מגרשי בניה. הפשרות קרקע לבניה ועוד.
התהליך הזה שכבר החל יישומו יביא גם לסדר במערכת עצמה ביחס לרוכשים ולקונים כאחת.

לקראת המהלך השיקה הרשות באתר האינטרנט שלה דף ייעודי ובו מידע מפורט על הדיווח המקוון והמקרים החריגים הפטורים מההגשה הקוונת. וכן פרטים כיצד להגיש את הדו"חות על ידי מייצג או באופן עצמאי. הדיווח המקוון על עסקאות במקרקעין מהווה עבור הרשות, צעד נוסף לקראת הסטנדרט החדש של "רשות ללא נייר".