כך תמנעו מסכסוכים על נכסים

כשאדם נפטר ולא מותיר אחריו כל צוואה מסודרת, הדרך להסדיר את העיזבון שנותר בין יורשיו הוא באמצעות צו ירושה.
 
מדובר בצו משפטי שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, ובו נקבעת זהותם של היורשים על פי חוק, אולם לא את חלקו של כל אחד מהם בעיזבון.
פעמים רבות מתברר צו הירושה כצעד שאין מנוס ממנו, ושמסייע במניעת סכסוכים.
הקרב על הבית.
 
הדרך הטובה ביותר שתבטיח לשאריו של אדם שנפטר להמנע מריבים ומסכסוכים היא כמובן באמצעות צוואה שהותיר אחריו הנפטר.
 
צוואה כתובה מתעלה אפילו על חוקי הירושה ויש לכבד את מה שכתוב בה.
הבעיה מתחילה דווקא כשאין צוואה ומתחילים להתגלע חילוקי דעות בין היורשים הטוענים לחלקם בעיזבון. במקרה כזה, רצוי ומומלץ לבקש להוציא צו ירושה.
 
יצוין כי צו ירושה לא עוסק בפרטי העיזבון אלא בעיקר מסדיר את הסוגיה, מי הם יורשי הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם מתוך העיזבון.
היערכות נכונה תמנע סכסוכים.
 
מריבות על עיזבון הן מחזה עצוב ולמרבה הצער שכיח. יחסים של בני משפחה רבים התערערו לחלוטין בעקבות סכסוכים כאלו, שרובם סובבים סביב אופן חלוקת העיזבון או זהות היורשים, כלומר מי בכלל זכאי לקבל נתח ממה שהשאיר אחריו הנפטר.
 
המונח עיזבון מתייחס לכל נכסיו של המנוח, דלא ניידי, מיטלטלין ואפילו חובות וזכויות של הנפטר, מוחשיות ובלתי מוחשיות.
 
לפי החוק, אם המנוח לא הותיר צוואה אחריו, יש לחלק את העיזבון לפי מידת הקרבה המשפחתית אליו. משמעות הדבר היא כי גם אם המנוח התגרש וחי עם אשה אחרת, הזכאית לעזבון מתוקף חיים משותפים, לפי החוק יהיו זכאים גם ילדיה לחלק מהעיזבון, זאת בעת שהמנוח אולי לא התכוון לכך בכלל.
 
פירוש הדבר הוא כי אם לא נערכה צוואה מסודרת, ובמקום להסתכסך עם קרובי משפחה שיש לכם קשר טוב איתם, לפנות לגורם מוסמך שהוא זה שיקבע את זהות היורשים ובאופן אובייקטיבי לחלוטין.
 
חלוקת עיזבון במקום מחלוקת כאמור, צו ירושה הוא צו הצהרתי בלבד. ביגוד לצוואה בה מפורט חלקו של כל יורש בעיזבון, בצו ירושה ההגדרה היא קודם כל מי הם בכלל קרובי המשפחה הזכאים לירושה.
 
על אף היותו צו הצהרתי, הוא בעל כוח ממש כמו פסק דין ותוקפו אינו פג עם השנים, כל עוד לא הוגשה בקשה לבטלו או לשנותו. כשיוצא צו ירושה הוא מתפרסם בעיתונות המקומית, כדי לאפשר לאנשי נוספים לטעון נגד ההחלטה, לטעון כי הם זכאים לירושה או לטעון כי יש בידיהם צוואה שהותיר המנוח. במידה ולא עלתה כל התנגדות, צו הירושה יקבל תוקף.
 
באופן זה יכולות להמנע מחלוקות קשות בין בני משפחה, מריבות מרות וסיום הקשרים המשפחתיים ביניהם. יחד עם זאת, ומאחר וצו ירושה לא קובע מה יקבל כל יורש, עלולות להתגלע מחלוקות בדבר חלקו של כל יורש בעיזבון, אולם לפחות תהיה וודאות לגבי זהות היורשים עצמם.
 
 
 
 
 
 
שתפו באמצעות: