ביטוח קבלנים: מרכיבים וטיפים לביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים

לכל קבלן המבצע עבודות בנייה עלולות לקרות תקלות ותאונות בעבודה. החל מתאונות עבודה של עובדיו או לחילופין הרס ציוד וחומרי עבודה, ועד ימי מחלה או עיכוב בסיום פרויקט הבנייה.

ישנם תחומים רבים שנכללים בפוליסות ביטוח קבלנים, והם משתנים בהתאם לתנאי העבודה בשטח בעיקר, אך גם בהתאם להתקשרויות החוזיות של הקבלן. הביטוח, בעת עריכתו, חייב להיות תחום בזמן ומוגדר לכל תקופת העבודה. הפוליסה מוכרחה להיות בתוקף ולהתייחס לכל זמן העבודה, מרגע תחילת העבודה בפועל ועד מסירת הפרויקט המוגמר אל המזמין. ישנם מקרים שבהם אפילו מומלץ לבטח את העבודה למשך שנה לאחר מסירת הפרויקט, למקרים (שאינם שכיחים כלל) שבהם יש לערוך תיקונים ועבודות נוספות.

המרכיבים העיקריים של פוליסת הביטוח:

– נזק עצמי- זהו נזק שעלול להתרחש לרכוש ונכסים של הקבלנים או חברות בנייה כמו נזק לציוד, מבנים, או עניינים של הנדסה אזרחית שניזוקו. ביטוח הקבלנים יכסה במקרה הזה הוצאות הקשורות בתיקון הנזק ובהשבת המצב לקדמותו. אסור להתעלם מחריגים שהפוליסה אינה מכסה, ורצוי לבדוק האם נחוץ לבטח גם אותם. למקרים כאלה דוגמאות רבות: תכנון לקוי וטעויות בו, פריצות וגניבות, נזקי טבע וכולי.

– נזק לעובדים-   כיסוי נזק העלול להגרם לעובדים בפרויקט במהלך העבודה עליו, או לאחריה וכתוצאה ממנה. המקרים המדוברים הם פציעות, מחלות או חלילה מוות. ההתייחסות לעובד אינה נעשית בצורה היררכית, ועל הביטוח לכסות כל עובד באשר הוא, בין אם הוא הארכיטקט המתכנן או מפעיל מכונה.

– נזק לצד שלישי- זהו נזק העלול להתרחש באופן לא צפוי כתוצאה ישירה של ביצוע הפרויקט לכל אדם שאינו צד בביצוע ובבנייה. מדובר בפגיעות גופניות, נזק לרכוש או אפילו מוות. במקרים הללו יכסה ביטוח קבלנים את האדם שנפגע.

טיפים לביטוח טוב:

– בדקו שסוג הביטוח מותאם לסוג הבנייה. תארו לכם מצב שבו אתם מבטחים בנייה לגובה בפרויקט שאמור להיות בעל קומה אחת בלבד.

– ביטוח הקבלנים הוא אמנם ביטוח מוגבל בזמן, אבל ניתן להאריכו לפי הצורך. אל תהססו לעשות זאת אם הצורך מתעורר.

– על מנת לכסות עצמכם גם כלפי קבלני המשנה שאיתם אתם עובדים, כדאי לרכוש פוליסה המכילה את שמות קבלני המשנה ושמות החברות שלהם, על מנת ליצור חבות משולבת של קבלני המשנה והיזם עצמו.

– אם מדובר בבנייה צמודה, כדאי לכסות גם פגיעה אפשרית בבית הצמוד, זה עשוי לפתור בעיות אפשריות רבות.

– קבלנים שעובדים במספר אתרים במקביל, כדאי שירכשו לעצמם פוליסת ביטוח קבלנים פתוחה, המאפשרת להם להיות מבוטחים על מספר פרויקטים במקביל. זה חוסך בעלויות ובטרחה. 

 

 

 

שתפו באמצעות:

חיפוש מהיר: