בדיקת היתכנות לביצוע תמ"א 38 בבתים משותפים

 

יותר ויותר בנייני מגורים בישראל הצטרפו במהלך חמש השנים האחרונות לתוכנית תמ"א 38 בבתים משותפים. למעשה, מטרת התוכנית היא להרחיב ולשפר באופן ניכר ומשמעותי בנייני מגורים ישנים בישראל, תוך מתן אפשרות לדיירים הקודמים ליהנות מקבלת דירה אחרת בבניין החדש שייבנה במקום הדירה הישנה ולמכור דירות נוספות באותו בניין. כולל בניה לגובה של הבניין החדש.

עם זאת ישנם כמה וכמה הליכים מחייבים שעיקרם בדיקת אפשריות התוכנית ביישומיה.
בכל מקרה הפניה לגבי בניינים משותפים לתמ"א 38 מחייבת גם אישור של הוועדה המקומית לתכנון ובניה.הליכים אלו הם שונים ומתייחסים הן להיבט הפרטני והן להיבט של כלל הבניין ודייריו.

ההיבטים מתייחסים לאפשריות הבאות:

  1. חיזוק המבנה בלבד, ללא תוספות בנייה.
  2. סגירה ומילוי של קומה בבנייה לשם בניית דירות חדשות, או לשם הרחבת שטח הדירות שבקומה הראשונה.
  3. הקמת עד שתי קומות בהן ניתן לבנות דירות חדשות או להרחיב את שטח הקומה שמתחת, או הקמת אגף נוסף בשטח של שתי קומות טיפוסיות בבניין הקיים לשם בניית דירות חדשות.
  4. הקמת קומה חלקית נוספת בשטח של עד מחצית משטח הקומה שמתחתיה. השטח יכול לשמש להוספת יחידות דיור או להרחבת הדירות שבקומה מתחת.
  5. חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ"ר ברוטו לכל דירה).
  6. מעלית – בנוסף לכך התוכנית מאפשרת תוספת מעלית, גם באופן החורג מקווי הבנייה הרגילים של הבניין.
  7. חנייה – התמ"א דורשת הצגת פתרון חנייה, לשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית, וזאת עבור לדירות החדשות והשלמת חניות שנגרעו עבור הדירות הקיימות. עם זאת הוועדה המקומית רשאית לפטור את הבניין מכך אם הדבר אינו אפשרי, בתנאים כפי שמפורטים בתמ"א.
  8. עיצוב הבניין – במקרה של תוספות בנייה, עיצוב התוספות צריך להתאים לעיצוב הקיים של הבניין.
  9. תוספת מרחבים מוגנים – התמ"א מאפשרת תוספת מרחבים מוגנים למבנים הן בצורת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) והן בצורת ממ"ק (מרחב מוגן קומתי).

חשוב לציין כי הכללים והתהליכים המתייחסים לכך הם ביחס לכל הדירות והערים בישראל. כולל גם ערי ויישובי הפריפריה.
 

שתפו באמצעות: