VCHECK – אפליקצייה לתשלום ועד הבית

גביית תשלומי ועד בקלות


שוב מוצאים את עצמכם כותבים צ'קים לוועד ? ההתעסקות בניירת ומעקב התשלומים מציקים לכם וגוזלים זמן רב?

בשביל זה יצרנו את V-CHECK:

הוצאה של תשלומים ללא תפיסת מסגרת

קבלה והפקדה של תשלומים ישירות למכשיר הטלפון בתצורה עתידית

שיוך מספר חשבונות בנק

הגדרת חותם שני

העברת תשלום לצד ג'

הפקדת תשלומים ישירות מהאזור האישי

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה/הבהרה.

השירות מוזל לפונים דרך פורטל בתים! כמו כן השירות מיועד גם לחברות ניהול.

להלן טבלת עם מחירי השירות ללקוחות פורטל בתים עבור הפקדת וי-צ'ק. כתיבת הצ'ק היא ללא עמלה.


העברות כספים אלקטרוניות, סחירות/למוטב בלבד, עתידיות – בדומה לפעולת צ'ק!

משיכת, קבלת ומסירת צ'ק, דיגיטאלי, מסמארטפון אחד לשני ללא שימוש בנייר!

הורדת של 70%-50% בעמלות המשולמות לבנקים על עמלות קבלת, מסירת צ'קים והפקת פנקסים!

אפליקציה חינמית ללא דמי מנוי!


ליצירת קשר עם VCHECK – אפליקצייה לתשלום ועד הבית