4 סיבות טובות להתקין מערכות סולאריות ביתיות

בעשורים האחרונים פרצה בסערה לחיינו המגמה הירוקה. היא הביאה איתה את המודעות לסביבה ואת אפשרויות השימוש באנרגיה מתחדשת.

כאשר מדברים על אנרגיה מתחדשת, בחלופה הראשונה העולה בראשנו היא האנרגיה הסולארית, השמש החמה והמטיבה, אשר כעת, יכולה לשמש אותנו בדרכים נוספות, חוץ מחימום המים בדוד השמש שלנו.

בשנתיים האחרונות חלה עליה גדולה אף במודעות של הרשויות השונות ובהבנה כי יש להקל על אנשים פרטיים וגופים עסקיים הרוצים להקים מערכות סולאריות ואף לעודד את אלה שעדיין אינם מודעים לנושא.

 

הנה מספר סיבות טובות אשר סיפקו לנו הרשויות השונות בשנתיים האחרונות: 

הקלות בירוקרטיות בהסדר "מונה נטו" – מליאת רשות החשמל אישרה בינואר 2014 רשימה של הקלות שמטרתן לעודד בעלי בתים ועסקים שברשותם גג, לייצר חשמל לצריכתם האישית. בין ההקלות: אפשרות קיזוז (ואף מכירה) של חשמל עודף, מחיר חיוב קבוע לקוט"ש אשר נצרך מחברת החשמל (במקרה שהמערכת לבדה איננה מספקת את צרכי הצרכן) ועוד.

הקלות בירוקרטיות ברמה המוניציפאלית – ב-01.08.2014 נכנסה לתוקפה "רפורמת הפרגולות" (או "רפורמת המרפסות", כפי שהיא מכונה לעיתים). עד אז, היה על המבקש להתקין מערכת סולארית, או לבצע עבודה ביתית מסוג דומה, להגיש בקשה באופן אישי אל המועצה או הרשות המקומית ולהמתין לקבלת התשובה. הרפורמה מאפשרת הקמת מתקנים סולאריים (עד הספק של 50 קילו-וואט) על גגות ללא צורך בהיתרי הבניה ובהמתנה, אלא רק טופס דיווח על עבודת בניה ושליחתו אל הרשות המקומית. אין צורך בהמתנה לאישור.


פטור מארנונה ותעריפי ארנונה מוזלים – ב
-16.08.2015, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת הודיע על הענקת פטור מארנונה לצרכניים פרטיים וליצרנים על התקנים סולאריים ששטחם עד ל-200 מ"ר. בנוסף לכך, פורטו התעריפים למערכות סולאריות ששטחן מעל ל-200 מ"ר:

למערכות סולאריות אשר ממוקמות על גג הבית:

לכל מ"ר שמעל 200 מ"ר ועד לדונם – מ-0.06 ועד ל-0.6 ₪.

לכל מ"ר שמעל דונם ועד לשני דונמים – מ-0.03 ועד ל-0.3 ₪.

לכל מ"ר שמעל לשני דונמים – מ-0.015 ועד ל-0.15 ₪.

למערכות סולאריות אשר ממוקמות על הקרקע:

בשטח של עד עשרה דונמים – מ-0.24 ועד 2.4 ₪.

לכל מ"ר מעל עשרה דונמים ועד ל-300 דונמים – מ-0.12 ועד ל-1.2 ₪.

לכל מ"ר מעל 300 דונמים ועד ל-750 דונמים – מ-0.06 ועד ל-0.6 ₪.

לכל מ"ר מעל 750 דונמים – מ-0.03 ₪ ועד ל-0.3 ₪.

 

הארכת הסדרת מונה נטו והפשרת מכסות נוספות – בספטמבר 2015 אישרה מליאת רשות החשמל הארכה של הסדרת "מונה נטו" להקמת מערכות סולאריות קטנות (בגודל של עד 50 קילו וואט) עד ל-31.12.2020.

במסגרת זאת, הופשרו עוד 20 מגה וואט, כשבסיומה, ההסדרה אמורה לכלול 400 מגה וואט, במערכות סולאריות בגדלים שונים. 

לסיכום:

כיום, יותר מתמיד, הקרקע בשלה לעשות את המעבר הזה ולהתחיל לייצר את החשמל שלכם בעצמכם. ההקלות וקיצורי ההליכים הבירוקרטיים כולם מובילים לנתיב אחד – מערכת סולארית ביתית.