מאמר מיוחד – הפעלת ותחזוקת דיזל גנרטור

מהו דיזל גנרטור ?

הדיזל גנרטור (ד"ג) הוא יחידת כח חשמלית המפיקה חשמל חלופי לרשת החשמל הארצית.
הד"ג בנוי משני חלקים: החלק המכני ( מנוע דיזל ) והחלק החשמלי ( מחולל ). המנוע והמחולל מורכבים על בסיס פלדה משותף ומכאן השם דיזל גנרטור.

הפעלת הדיזל גנרטור.

הפעלת הדיזל גנרטור תעשה בידי אדם שהוסמך לכך ע"י הממונים עליו. יש לדאוג שהגישה לד"ג תהיה רק לאחראים לכך ולא לכל אדם.
הפעלת הד"ג נחלקת לכמה אפשרויות:
הפעלה יומית ע"י מערכת התנעה ידנית – בד"כ במקומות בהם אין תשתית חברת חשמל.
הפעלה אוטומטית בשעת חירום – הד"ג מופעל אוטומטית ע"י בקר הפעלה מיוחד "המרגיש" הפסקת חשמל.
הפעלה יזומה של ד"ג לשעת חירום – הפעלה זו חשובה ביותר כדי לוודא שבזמן אמת הד"ג יופעל אוטומטית ללא תקלות.

תחזוק הדיזל גנרטור והמלצות לתחזוק נכון.

תחזוק נכון של הד"ג הוא תנאי לאורך חיים ולאמינות. כדי להביא את הד"ג לרמה טובה של אחזקה יש לבצע מספר דברים:
יש לבצע הפעלה יזומה של הד"ג אחת לשבוע למשך 15-30 דקות או לפחות אחת לשבועיים.
אחת ל-250 שעות עבודת מנוע או שנה הראשון מבניהם, יש לבצע טיפול בד"ג עפ"י הוראות היצרן הכולל החלפת שמנים,מסננים וביקורת תקינות כללית. חשוב ביותר להשתמש בחלפים מקוריים בלבד!
הצטרפות להסכם שרות שנתי- הסכם שרות שנתי כולל טיפול אחד בשנה(החלפת שמן ומסננים) ומספר ביקורות תקינות עפ"י בחירת הלקוח(רצוי לבצע כל 3 חודשים).
בביקורת התקינות בודקים טכנאי השרות את המצברים,את נוזל הקירור,את הגנות המנוע,את המחולל, בודקים את הבקר האוטומטי ואת לוח הפיקוד של הד"ג וכן את פעולתו של הד"ג וכניסתו האוטומטית בזמן הפסקת חשמל.
ברוב המקרים מסתבר כי ביקורת פשוטה של טכנאי שרות מקצועי אשר הייתה נעשית מבעוד מועד, הייתה יכולה למנוע תקלה.חשוב לזכור כי ד"ג אשר אינו פועל באופן רצוף "רגיש" במיוחד לתקלות.הצטרפות להסכם שרות שנתי ישמור על הד"ג לאורך זמן ויבטיח את פעולתו בזמן אמת.

בטיחות.

הד"ג על כל מרכיביו ומכלולו יכול להיות מסוכן בתנאים מסוימים ולכן חשוב להקפיד על מספר כללים חשובים בנושא:
חדר או מבנה הד"ג צריך להיות נעול ועם גישה לאנשים המוסמכים בלבד !
רצפת חדר הד"ג חייבת להיות נקיה משמנים ודלקים מחשש להחלקה.
אין להדליק אש ולעשן בקרבת מיכל הדלק הנמצא בבסיס הד"ג או בקרבתו.
אין לבצע כל פעולה בד"ג כאשר הוא פועל.
אין לשטוף את החלק החשמלי בד"ג במים ולא בחומר דליק אלא לנגבו בלבד בסמרטוט.את המנוע ניתן לנקות בכל חומר לניקוי מנועים ולייבשו היטב.
יש להיזהר מלגעת בחלקים חמים במנוע כאשר הוא פועל או לאחר הפסקתו במיוחד במערכת הפליטה.
יש להימנע מאחסון דלקים בחדר הד"ג במכלים שאינם מוגנים כראוי.
חשוב מאוד שחדר הד"ג יהיה נקי מחפצים שמונעים את הגישה אליו או ממנו החוצה. ככלל חדר הד"ג אינו מחסן.
יש לדאוג לתאורת חירום בחדר הד"ג.
אין לגעת ולטפל בלוח הד"ג ובד"ג עצמו אלא ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
רצוי שכל טיפול או תיקון תקלה יעשה ע"י טכנאי גנרטורים בלבד.

נכתב ע"י גלעד דוקטורי – מנהל בחברת שמרלינג-סינכרו.