כניסה לפורטל 'בתים' - אתר הבית של דיירי הבית המשותף

האיגוד הישראלי לניהול בתים ומבנים בישראל - ממשל

איגודים | ממשל | חיוני | בעלי מקצוע | תוכנות/ב.אתרים
אינדקס קישורי ממשל(לפי א-ב):
איכות סביבה

מוקד חירום בנושאים סביבתיים
נתוני זיהום אוויר ברחבי הארץ
מידע על אנטנות וטלפונים סלולריים
תשלומים למשרד להגנת הסביבה
מדבירים מורשים
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
בריאות

משרד הבריאות
מידע אודות המשרד ופעולותיו. תכנים בנושאי בריאות.
http://www.health.gov.il/איתור בית מרקחת
מדריך להיריון ולידה
חיפוש במאגר התרופות
בקשה לרישום יבואן מזון
חופי רחצה מוכרזים ואסורים לרחצה

קישורים נוספים בתחום זה:

בנק דם טבורי

בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
דת | מסורת

בתי דין רבניים
פתיחת תיק בבית דין רבני
מקוואות בישראל
פטירה וקבורה
מדריך למקרה פטירה
מאגר מוהלים
מדריך למתגרשים
מדריך למתחתנים
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
השכלה | חינוך

משרד החינוך
אתר האינטרנט של משרד החינוך מכיל תכנים אודות מגמות בחינוך ומידע אודות המשרד ופעולותיו.
http://www.education.gov.il/לוח חופשות לשנת הלימודים 
אפיק - תשלומי הורים לבית ספר
פרסום ציוני בגרות
הרשמה לבחינות בגרות
צפייה בתלושי שכר של משרד החינוך
פניות תלמידים למשרד החינוך
מדריך להשכלה גבוהה
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
כספים | מסים

משרד האוצר
באתר משרד האוצר מוצג מידע כלכלי רב, קישורים לאתרי האינטרנט של אגפי המשרד, מידע אודות משרד האוצר, חדשות ופרסומים.
http://www.mof.gov.il/אגף תקציבים
באתר האינטרנט של אגף התקציבים במשרד האוצר, מוצג בכל שנה תקציב המדינה ודברי ההסבר הכלכליים המלווים לתקציב.
http://www.mof.gov.il/bud_frame_h.htmבנק ישראל
באתר מוצגים נתונים כלכליים רבים, שערי חליפין מעודכנים, פרסומים והסברים אודות ההתפתחויות הכלכליות האחרונות. כמו כן מוצג באתר מידע אודות הבנק ובעלי התפקידים.
http://www.bankisrael.gov.il/מס הכנסה
אתר האינטרנט של אגף מס הכנסה. חוקי המס, התקנות, הוראות ביצוע, חוזרים ועוד...
http://www.mof.gov.il/itc/שערים יציגים
איתור סניף בנק
בקשה לתיאום מס - טופס 116
שיוך יישובים לפקיד שומה
תשלום מקדמות למס הכנסה
מדריך הוצאה לפועל
גמל-נט: השוואת קופות גמל
רשות המסים: לוח ניכויים משכר עבודה
מערכת אינטר-בנק
מחשבון תגמול מילואים
מחשבון נקודות זיכוי מס
גמל-נט: השוואת קופות גמל
סימולטור לחישוב מס הכנסה לשכירים
מחשבון משכנתה
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
מכרזים

מכרזים ממשלתיים
מכרזי מכס ומע"מ
מכרזי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
מכרזי משרד הביטחון
מכרזי משרד התיירות
מכרזי משטרת ישראל
מכרזי משרד הבריאות
מכרזי המשרד להגנת הסביבה
מכרזי משרד האוצר
מכרזי מינהל הרכב הממשלתי
משרות בנציבות שירות המדינה
מכרזי המשרד לביטחון הפנים
מכרזי המשרד לתשתיות לאומיות
מכרזי משרד התמ"ת
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
מקרקעין

לשכות המפקחים על רישום מקרקעין
אגרות, פסקי דין נבחרים, הדרכה, טפסים להליך מנהלי, טפסים להליך שיפוטי
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HagafLrishomMekakein
/LeskotHpikoachAlHamekarkein/המרכז למיפוי ישראל
המרכז הינו יחידת סמך במשרד הבינוי והשיכון האחראית על המדידות. באתר מידע אודות תחומי פעילות, חנות מוצרי מיפוי, מידע אודות הממ"ג הלאומי, מחקרים ומידע, וארכיון מפות...
http://www.mapi.gov.il/משרד הבינוי והשיכון
מנוע חיפוש בפנקס הקבלנים, טפסי בקשה לרישום קבלנים, מידע כלכלי, מידע אודות משכנתאות וסיוע בדיור ומידע אודות מכרזי בנייה.
http://www.moch.gov.il/מינהל מקרקעי ישראל
באתר מינהל מקרקעי ישראל מוצג מידע רב אודות המקרקעין במדינת ישראל, החל מתוצאות מכרזי הקרקע, דרך מידע על המינהל, נהליו והחלטותיו וכלה במידע GIS אודות אפשרויות התכנון הפיתוח במקרקעין שונים.
http://www.mmi.gov.il/איתור גוש/חלקה
סימולטור למיסוי מקרקעין
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
משטרה

משטרת ישראל
אתר משטרת ישראל מכיל מידע רב אודות תחוי הפעילות של המשטרה, שירותים וקשר עם הציבור, הנחיות, ועוד....
http://www.police.gov.il/
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
משפט

הרשות השופטת
מידע על בתי המשפט, פסקי דין,חוקי יסוד, חוקים ותקנות, רשימת בתי המשפט, טפסים ועוד.
http://www.court.gov.il/
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
עבודה | תעסוקה

איתור לשכת תעסוקה
תשלומים למוסד לביטוח לאומי
מדריך להעסקת עובד במשק בית
מדריך להעסקת עובדים זרים
תשלום אגרות לעובדים זרים
הודעה על העסקת עובד במשק בית
טופס 101 - כרטיס עובד
תביעה לדמי אבטלה
מדריך למובטלים ולמחפשי עבודה
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
עלייה | קליטה

מידע לעולים חדשים
בקשה לתעודת עולה
צעדים ראשונים בארץ
תיק עולה באינטרנט
מידע לסטודנטים עולים
מידע לחיילים עולים
מידע לתושבים חוזרים
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
עיריות

עיריית תל אביב
אתר האינטרנט של עיריית תל אביב. פעילויות, מידע שירותים מוניציפליים ועוד.
http://www.tel-aviv.gov.il/עיריית ירושלים
אתר האינטרנט של עיריית ירושליים.מידע רב ומגוון אודות העיריה, העיר, פעילויות שונות, תכנון ורישוי, הנדסה ותשתיות ועוד....
http://www.jerusalem.muni.il/עיריית חיפה
אתר האינטרנט של עיריית חיפה. מידע אודות העיר, העירייה, שירותים לאזרח, היסטוריה ועוד...
http://www.haifa.muni.il/
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
עסקים | תעשייה

משרד התעשיה והמסחר
אתר רחב ומקיף תכנים רבים ומגוונים: סחר חוץ, צרכנות, סיוע לתעשיה, קידום השקעות, איזורי פיתוח ואיזורי עדיפות לאומית, מו"פ ומדען ראשי, סיוע לעסקים קטנים ועוד....
http://www.israel-industry-trade.gov.il/הרשות להגבלים עסקיים
באתר ניתן למצא מידע רב אודות פעילות הרשות, פסקי דין וגזרי דין, פרקים מחוק ההגבלים העיסקיים ומידע נוסף.....
http://www.antitrust.gov.il/תשלום לרישיון קבלן
חיפוש חברה רשומה ברשם החברות
מדריך לפתיחת עסק
בקשה להיתר יבוא
בקשה לרישיון יצוא
מדריך להעסקת עובדים זרים
בקשה להעסקת עובד זר בסיעוד
בקשה להעסקת עובד זר בתעשייה
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
רווחה

ביטוח לאומי
מידע רב אודות כל תחומי הפעילות של ביטוח לאומי, מחשבונים, מידע אודות אבטלה והשלמת הכנסה, מילואים וחילים משוחררים, גבייה ועוד...
http://btl.gov.il/פניות הציבור למוסד לביטוח לאומי
מענק לידה וקצבת לידה
תביעה לדמי אבטלה
תשלומים למוסד לביטוח לאומי
איתור מחלקת רווחה באזור המגורים
טפסים ואישורים מביטוח לאומי
שירות ייעוץ לאזרח (שיל)
תביעה לגמלת סיעוד
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
תחבורה

מע"צ
באתר מידע מקיף על פעילות מע"צ וכן מפות כבישים, ומידע לציבור הנהגים על מיקום עבודות ופרוייקטים עוד באתר אוגדן מחלפים,בטאון מע"צ, אמנת שירות, תצלומי אוויר ועוד....
http://pwd.gov.il/סניפי משרד הרישוי
יפוי כוח של אדם פרטי
רכבת ישראל
לוח מועדי טיסות
מדריך חידוש רישיון נהיגה
מדריך תשלום קנסות משטרה
אגרת רישיון רכב
אגרת רישיון נהיגה
תשלום קנסות תעבורה
תשלום דוחות משטרה
איתור מוסך מורשה
בדיקה לגבי רכב שדווח כגנוב
מדריך לנוהגים ברכב
מחשבון תעריפי ביטוח חובה לרכב
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
תיירות


משרד התירות
מידע באנגלית המיועד לתירים והמציג תכנים שונים לגבי אםפשרויות התיור בישראל.
http://www.infotour.co.il/תחזית מזג אוויר
נציגויות ישראל בחו"ל
נציגויות זרות בישראל
המלצות משרד החוץ ליוצאים לחו"ל
אזהרות מסע של המטה ללוחמה בטרור
בקשה לדרכון/תעודת מעבר
תשלום עבור שירותי משרד החוץקישורים נוספים בתחום זה:
מסלולי טיולים של החברה להגנת הטבע
טיולי טרקטורונים
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
תעודות

לשכות מינהל אוכלוסין
תעודת לידה
תעודת פטירה
הוצאת תעודת זהות
בקשה לדרכון
הארכת תוקף דרכון
שינוי פרטים אישיים
רישוי כלי ירייה
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
תקשורת

משרד התקשורת
מידע אודות המשרד, יחידותיו, פעולות המשרד וענף התקשורת בישראל.
http://www.moc.gov.il/תשלום אגרת טלוויזיה
אתר בזק
רשות השידור
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
בקשה לתעודת עיתונאי
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
תשתיות

משרד התשתיות הלאומיות
אתר מקיף את כל תחומי הפעילות של משרד בתחומים של אנרגיה,חשמל , כרייה וחציבה, תשתיות ביוב וכן נתונים על מכרזים, מחקר ופיתוח, צרכנות ועוד....
http://www.mni.gov.il/heb/index.htm
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
קישורי ממשל נוספים

משרד ראש הממשלה
מידע על הממשלה ועל לשכת ראש הממשלה ועל ראש הממשלה.
http://www.pmo.gov.il/שער הממשלה
פורטל ממשלתי המציג מידע על מרבית תחומי העיסוק של ממשלת ישראל ומידע רב אודות גופי הממשלה השונים.
http://www.israel.gov.il/רשות החברות הממשלתיות
מידע אודות פעילות רשות החברות הממשלתיות
http://www.gca.gov.il/נציבות שירות המדינה
אתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה מציג מידע לעובדי המדינה, החל ממכרזים למשרות בממשלה וכלה בתנאי הפנסיה.
http://www.civil-service.gov.il/משרד הבטחון
מידע רב אודות משרד הבטחון ופעולותיו. מידע והנחיות אודות ספקים מורשים של משרד הבטחון ונהלי הרכישה של המשרד.
http://www.mod.gov.il/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מדדי מחירים, מבחר נתונים נוסף, תוצאות מפקד האוכלוסין,פרסומי הלשכה, שנתון סטטיסטי ועוד....
http://www.cbs.gov.il/הכנסת
באתר האינטרנט של כנסת ישראל מוצג מידע רב אודות מבנה הכנסת, בעלי התפקידים השונים, חברי הכנסת ופרטי ההתקשרות עמם, הצעות חוק ועוד.
http://www.knesset.gov.i/לשכת הפרסום הממשלתית
האתר מציג מידע אודות לשכת הפרסום הממשלתית, מבצעים, רשימת לקוחות ומנוע חיפוש של כל המכרזים הממשלתיים.
http://www.lapam.gov.il/משרד הפנים
אתר האינטרנט של משרד הפנים. מידע רב בתחומי פעילות שונים: שלטון מקומי, תכנון פיזי, בחירות עמותות, כבאות והצלה, מנהל התכנון, תמ"א 35 ותמ"א 36.
עוד באתר דברי הסבר אודות היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה. ידעתם שיש?
http://www.pnim.gov.il/מכון התקנים הישראלי
באתר מידע אודות פעילות המכון, רשימות התקנים והמפרטים, רשימות ועדות התקינה, פרק נרחב אודות קבלן מוכר הכולל נהלים, קריטריונים ורשימת הקבלנים המוכרים.
http://www.sii.org.il/הרשות לניירות ערך
אודות הרשות, חוקים, תקנות, חדשות, פרסומים ועוד....
http://www.isa.gov.il/
בחזרה לאינדקס בעלי מקצוע
חיפוש פנימי באתר באמצעות Google
לא מצאת את מבוקשך? בצע חיפוש פנימי באתר (ע"י סימון הלחצן www.batim.org.il).
Google
 
Web www.batim.org.il
אתר זה מוגן תחת זכויות יוצרים האיגוד הישראלי לניהול בתים ומבנים בישראל 2006, כל הזכויות שמורות
האתר אינו אחראי בכל דרך לתוכן האתרים המקושרים / המפרסמים באתר
פיתוח / תכנות / עיצוב - שחר מערכות מידע ופיתוח אתרים

בחזרה לתחילת העמוד

ניווט מהיר
דף הבית
בעלי מקצוע
אינדקס אתרים לבית
פורומים מקצועיים
קהילות חדש
חוקי הבית המשותף
שאלות ותשובות
כתבות ומאמרים
מבזקים
מידע לועדי בתים
מידע לחברות ניהול
מידע לקבלנים
תקנון האיגוד
חברות איגוד
דבר היו"ר
צור קשר/פרסום
כניסה לחברות ניהול חדש